Wykład otwarty w ramach Projektu „Stop nietolerancji”

Temat: Nauki społeczne „Polak – Pers dwa bratanki”. Wykład poprowadzi mgr Jahiar Azim Irani

Z okazji obchodów 250 rocznicy nadania Andrychowowi praw miejskich, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” zobowiązało się do organizowania, raz na semestr, wykładu otwartego o ważnej dla społeczeństwa tematyce.

31 marca (piątek) o godzinie 17.00 zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie na wykład naukowo-artystyczny Irańczyka zamieszkałego w Polsce – Jahiara Azima Iraniego, kompozytora, autora tekstów, aranżera. W wykładzie pt.: „Polak – Pers dwa bratanki” zaproszony gość przedstawi historię i kulturę Iranu, nawiąże do stosunków polsko-irańskich podczas II wojny światowej i do obecnej sytuacji uchodźców w Polsce, przybliży kulturę wschodu poprzez występ muzyczny w stylu orientalnym. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymają zakładki do książki z fragmentami obrazów, charakterystycznych miejsc Andrychowa, namalowanych przez członków grupy malarskiej UTW oraz informacją o najważniejszych uroczystościach organizowanych w 2017 i 2018 roku w ramach obchodów 250-lecia Andrychowa.

Wypełniając swą misję edukacji w różnych dziedzinach, mając na uwadze zmieniający się świat wokół nas, posiadając wiedzę, że niechętnie, jako społeczeństwo, odnosimy się do „Obcych” (np.: stosunek do Romów w Andrychowie), kierujemy się w swoich działaniach i myśleniu stereotypem, łatwo poddajemy się poznawczemu lenistwu, UTW dostrzega potrzebę pogłębiania wiedzy o innych kulturach, potrzebę zwiększania świadomości o możliwości współistnienia różnorodnych kultur. Proponowany przez nas wykład naukowo-artystyczny, bezpośredni kontakt z prowadzącym, możliwość rozmowy, zadawania pytań jest bardzo dobrym sposobem na przeciwdziałanie stereotypom, złagodzenie czy wyzbycie się uprzedzeń wobec „Obcych”. Widzimy potrzebę budowania społeczeństwa tolerancyjnego na inne kultury, szanującego cudze poglądy, uczucia, wierzenia, obyczaje. Tolerancja jest podstawą spokojnego życia i by tak było tolerancji musimy się uczyć.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Andrychów, w szczególności słuchaczy UTW oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Szczególną wagę przykładamy do obecności młodzieży – to w tej grupie wiekowej kształtują się poglądy na świat, a także obecności osób starszych – osoby te ze względu na wiek odczuwają coraz większą bojaźń przed nieznanym.
/źródło: materiały Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”/