Kontakt

  ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Wypoczynku
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
Tel. +48 33 875 26 28
biuro@kultura.andrychow.eu

 

MEDIA / AKREDYTACJE:
Anna Płonka
Tel. +48 668 353 879
anna.plonka@kultura.andrychow.eu

PROMOCJA / SPONSORING:
Beata Mider-Sitarz
Tel. +48 692 792 717
beata.midersitarz@kultura.andrychow.eu

WYSTAWCY:
Elżbieta Wanio
Tel. +48 33 875 26 28
elzbieta.wanio@kultura.andrychow.eu

BIURO PRASOWE:
Aleksander Gortat
Tel. +48 604 440 873
aleksander.gortat@kultura.andrychow.eu