Komitet honorowy

Jan Peszek – HONOROWY OBYWATEL ANDRYCHOWA
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński – HONOROWY OBYWATEL ANDRYCHOWA
Viktoria Doris Graenert / Isny im Allgau – HONOROWY OBYWATEL ANDRYCHOWA
Ksiądz Prałat Andrzej Waksmański – HONOROWY OBYWATEL ANDRYCHOWA
Urszula Figwer – HONOROWY OBYWATEL ANDRYCHOWA
Witold Romanowski – Rodzina Ankwiczów
Grzegorz Bobrowski – Rodzina Bobrowskich
Wanda Olszowska – Rodzina Bobrowskich
Róża Wyganowska – Rodzina Bobrowskich
Stefan Wysocki – Rodzina Bobrowskich

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa
Roman Babski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie

Marek Polak – Poseł na Sejm
Janusz Ślesak – Poseł na Sejm 1996-1997
Irena Szczygielska – Posłanka na Sejm w latach 1985-1989
Tadeusz Sabat – Poseł na Sejm w latach 1993-1997
Roman Czepiec – Naczelnik Miasta i Gminy Andrychów
Bogumił Grabowski – Naczelnik Miasta i Gminy Andrychów
Tadeusz Woźniak – Burmistrz Andrychowa w latach 1990-2002