Mecenasi, Sponsorzy, Partnerzy…

 

 

„Kierunek Andrychów – 250-lecie Andrychowa”

Patronat Honorowy:
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego


Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa


Sponsor:

 

 

 


Bajkolandia 2017

Sponsor Generalny:


 

Złoty Sponsor:

 

Sponsorzy:

          

     

 

Sponsorzy Wspierający:

          

 

Partnerzy: 
Fundacja WIIR z Andrychowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
Fundacja „PROMYCZEK”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Andrychowie
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Andrychowie
Przedszkola z Andrychowa
ZSS w Sułkowicach-Łęgu
ZSS w Targanicach
ZSS w Zagórniku
ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie
ZSS w Inwałdzie
ZSS w Roczynach
ZSS w Rzykach – Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Andrychów
Towarzystwo Miłośników Andrychowa
Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Andrychów im. Szarych Szeregów
Ochotnicza Straż Pożarna w Andrychowie
LOBOGraf
F.H.U. Alicja Holcman

 

Patronat Medialny: